Архив на конкурси за прием на докторанти

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019 – 2020г.

on .

gavel

В брой 18 на Държавен вестник от 28.02.2020г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020г. в съответствие с Решение № 241 на Министерския съвет от 25.04.2019г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 11.03.2020г. до 08.05.2020г. - Срокът за подаване на документи се удължава до 19 май 2020г. (включително):

 

Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019-2020 г.

on .

gavel

В брой 63 на Държавен вестник от 09.08.2019 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение №241 на Министерския съвет от 25.04.2019 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г.:

 

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2018 – 2019г.

on .

gavel

В брой 20 на Държавен вестник от 08.03.2019г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 12.03.2019г. до 10.05.2019г.:

 

Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2018-2019 г.

on .

gavel

В брой 58 на Държавен вестник от 13.07.2018 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г.:

 

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2017 – 2018г.

on .

gavel

В брой 22 на Държавен вестник от 13.03.2018г. Българската академия на науките обявява Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 – 2018г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г.: