Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2017 – 2018г.

on .

gavel

В брой 22 на Държавен вестник от 13.03.2018г. Българската академия на науките обявява Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017 – 2018г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г.:

 

Конкурси за редовна докторантура:

  1. по научна специалност 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982.