Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2018 – 2019г.

on .

gavel

В брой 20 на Държавен вестник от 08.03.2019г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 12.03.2019г. до 10.05.2019г.:

 

Конкурси за редовна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място
  2. по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 1 място

Конкурси за задочна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 2 места

 

За справки: ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5156 или тел. (02) 979 5986.