Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2017-2018 г.

on .

gavel

В брой 58 на Държавен вестник от 18.07.2017 г. Българска академия на науките обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г.

 

Конкурси за редовна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място
  2. по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982.