Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2021-2022 г.

on .

gavel

В брой 61 на Държавен вестник от 23.07.2021 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 2.06.2021 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г.:

 

Три конкурса за задочни докторантури:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 3 места.

 

За справки – ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, гр. София, тел. (02) 979 5982, (02) 979 5550.