Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019 – 2020г.

on .

gavel

В брой 18 на Държавен вестник от 28.02.2020г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020г. в съответствие с Решение № 241 на Министерския съвет от 25.04.2019г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 11.03.2020г. до 08.05.2020г. - Срокът за подаване на документи се удължава до 19 май 2020г. (включително):

 

Конкурс за редовна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място

Конкурси за задочна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място
  2. по професионално направление 5.4. Енергетика (Ядрени реактори) – 1 място

 

За справки: ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982 и (02) 979 5986 от 10:00 до 13:00 часа.