Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2018-2019 г.

on .

gavel

В брой 58 на Държавен вестник от 13.07.2018 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерския съвет от 21.05.2018 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г.:

 

Конкурси за редовна докторантура:

  1. 1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982, (02) 979 5156.