Архив на конкурси за прием на докторанти

Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2017-2018 г.

on .

gavel

В брой 58 на Държавен вестник от 18.07.2017 г. Българска академия на науките обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г.

 

Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2016-2017г.

on .

gavel

В брой 54 на Държавен вестник от 15.07.2016 г. Българска академия на науките обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 03.05.2016 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. :

 

Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2015-2016г.

on .

gavel

В брой 54 на Държавен вестник от 17.07.2015г. Българска академия на науките обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 17.08.2015г. до 16.10.2015г.:

 

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2014-2015г.

on .

gavel

В брой 18 на Държавен вестник от 10.03.2015г. Българска академия на науките обявява Допълнителен Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015г. в съответствие с Решение № 293 на Министерския съвет от 13.05.2014 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.03.2015г. до 13.05.2015г.:

 

Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г.

on .

gavel

В брой 60 на Държавен вестник от 22 юли 2014 г.Българска академия на науките обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г. в съответствие с Решение № 293 на Министерския съвет от 13.05.2014 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси по следните научни специалности със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 18.08.2014г. до 17.10.2014г.