Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2019-2020 г.

on .

gavel

В брой 63 на Държавен вестник от 09.08.2019 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение №241 на Министерския съвет от 25.04.2019 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г.:

 

Конкурс за редовна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място

 

Конкурс за задочна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, гр. София, тел. (02) 979 5550, (02) 979 5156.