Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2020 – 2021 г.

on .

gavel

В брой 68 на Държавен вестник от 31.07.2020 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г.:

 

Конкурс за задочна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, гр. София, тел. (02) 979 5982.