Архив на конкурси за прием на докторанти

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2013-2014 г.

on .

gavel

В брой 20 на Държавен вестник от 07.03.2014г. Българска академия на науките обявява Допълнителен Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. в съответствие с Решение № 288 на Министерския съвет от 10.05.2013 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 14.03.2014г. до 14.05.2014г.

 

Конкурси за редовна и задочна докторантура за 2013-2014 г.

on .

gavel

В брой 66 на Държавен вестник от 26.07.2013г. Българска академия на науките обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2013-2014 г. в съответствие с Решение № 288 на Министерския съвет от 10.05.2013 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси по следните специалности.

 

Конкурси за редовна и задочна докторантура за 2012-2013 г.

on .

gavel

В брой 58 на Държавен вестник от 31.07.2012 г.Българска академия на науките обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2012-2013 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерския съвет от 19.05.2011 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси по следните специалности.

 

Конкурси за редовна и задочна докторантура за 2011-2012 г.

on .

gavel

В брой 65 на Държавен вестник от 23 август 2011 г.Българска академия на науките обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011-2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерския съвет от 19.05.2011 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси по следните специалности.