Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2016-2017г.

on .

gavel

В брой 54 на Държавен вестник от 15.07.2016 г. Българска академия на науките обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016-2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 03.05.2016 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. :

 

Конкурси за редовна докторантура:

  1. по научна специалност 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 1 място
  2. по научна специалност 4.2. Химически науки (Радиохимия) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982, (02) 979 5156.