Kонкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2015-2016г.

on .

gavel

В брой 54 на Държавен вестник от 17.07.2015г. Българска академия на науките обявява Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015-2016г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 17.08.2015г. до 16.10.2015г.:

 

Конкурси за редовна докторантура:

  1. по научна специалност 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 2 места
  2. по научна специалност 4.2. Химически науки (Радиохимия) – 1 място

Конкурс за задочна докторантура:

  1. по научна специалност 4.1. Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори) – 1 място

За справки – ИЯИЯЕ, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982, (02) 979 5156.