Конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г.

on .

gavel

В брой 60 на Държавен вестник от 22 юли 2014 г.Българска академия на науките обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015 г. в съответствие с Решение № 293 на Министерския съвет от 13.05.2014 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси по следните научни специалности със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 18.08.2014г. до 17.10.2014г.

 

Конкурси за редовна докторантура:

1. по научна специалност 4.1 Физически науки (Ядрена физика) – 1 място

2. по научна специалност 5.4 Технически науки (Ядрени реактори) – 1 място

3. по научна специалност 4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика)– 1 място

 

Конкурси за задочна докторантура:

1. по научна специалност 5.4 Технически науки (Ядрени реактори) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. 979 5982, 979 5156.