Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2014-2015г.

on .

gavel

В брой 18 на Държавен вестник от 10.03.2015г. Българска академия на науките обявява Допълнителен Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014-2015г. в съответствие с Решение № 293 на Министерския съвет от 13.05.2014 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ от 13.03.2015г. до 13.05.2015г.:

 

Конкурси за редовна докторантура:

  1. по научна специалност 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика) – 1 място
  2. по научна специалност 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 1 място

 

Конкурс за задочна докторантура:

  1. по научна специалност 4.1. Физически науки (Ядрена физика) – 2 места
  2. по научна специалност 5.4. Енергетика (Ядрени реактори) – 1 място

 

За справки – ИЯИЯЕ, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. 979 5982, 979 5156.