Конкурс за главен асистент по професионално направление " Енергетика "

on .

gavel

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за: главен асистент (един) по професионално направление 5.4.Енергетика (Методи за оценка и анализ на безопасността на изследователски ядрени реактори); със срок два месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.29/21.04.2015г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел. (02) 979 51 56 и 02) 979 59 82.

 
Научно жури:
Доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН) - председател
Доц. д-р Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН)
Доц. д-р Мария Манолова (ИЯИЯЕ-БАН)
Доц. д-р Ивайло Христосков ( ФзФ- СУ „Св. Климент Охридски”)
Доц. д-р Петко Петков ( ФзФ, - СУ „Св. Климент Охридски”)