Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2022 – 2023 г.

on .

gavel

В брой 60 на Държавен вестник от 29.07.2022 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. в съответствие с Решение № 363 на Министерския съвет от 01.06.2022 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН са обявени следните конкурси със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г.:

 

Конкурс за редовна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика) – 1 място.

 

Конкурси за задочна докторантура:

  1. по професионално направление 4.1.Физически науки (Ядрена физика – 1 място;
  2. по професионално направление 5.4.Енергетика (Ядрени реактори) – 1 място.

 

За справки – ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982.