Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за 2021 – 2022 г.

on .

gavel

В брой 20 на Държавен вестник от 11.03.2022 г. Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 02.06.2021 г.

Към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е обявен следният конкурс със срок за подаване на документите в канцеларията на ИЯИЯЕ-БАН от от 14.03.2022 г. до 13.05.2022 г.:

 

Конкурс за задочна докторантура:

  1. по професионално направление 5.4 Енергетика (Ядрени реактори) – 1 място.

 

За справки – ИЯИЯЕ-БАН, бул. Цариградско шосе 72, София, тел. (02) 979 5982.