ИНСТИТУТЪТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - СОФИЯ

ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

XV International Workshop "Lie Theory and Its Applications in Physics"

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 19–25 юни 2023 г.

Подробна информация:
http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/LT-15.htm