ИНСТИТУТЪТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - СОФИЯ

ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

XIV International Workshop Lie Theory and Its Applications in Physics

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 20–26 юни 2021 г. (on-line)

Подробна информация:
http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/LT-14.htm