Семинар на 02.06.2022 г.

На 2 юни 2022 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ  Иван Пенков (Якобс университет Бремен, Германия) ще изнесе доклад на тема:

"Панорама на някои категории представяния на алгебри на Ли".

Резюме:
Ще бъде направен обзор на няколко различни категории представяния на алгебрите на Ли sl(n), o(n), sp(n), както и на sl(∞), o(∞), sp(∞). Ще бъдат описани добре изучени категории като категориите O, както и по-малко изучени категории като модули на Хариш-Чандра и категории от представяния на sl(∞), o(∞), sp(∞). Части от материала ще са добре известни на изследователи с опит в теорията на представянията. Други ще бъдат повече или по-малко нови.

 

Поканват се всички интересуващи се.