Семинар на 18.12.2020 г.

На 18.12.2020 г. /петък/ дистанционно от 11:00 часа ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление „Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика“ за отчисляване от редовна докторантура на Вероника Николаева Кръстева на тема:

"Изследване поведението на водорода в хермозоната в условия на тежка авария".

 

Научен ръководител: доц. дтн Павлин Грудев (ИЯИЯЕ-БАН).

 

От Ръководството на Експертния съвет.