Семинар на 26.11.2020 г.

На 26.11.2020 г. /четвъртък/ дистанционно от 11:00 часа ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление „Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика“ за отчисляване от задочна докторантура на Димитър Николов Грозданов на тема:

"Развитие и използване на метода на белязаните неутрони с енергия 14 MeV, за изучаване на ядрени реакции и определяне на елементната структура на вещества, съдържащи Въглерод, Кислород или Хром".

 

Научен ръководител: доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ-БАН).

Научен консултант: д-р Юрий Копач (ЛНФ, ОИЯИ-Дубна).

 

От Ръководството на Експертния съвет.