Семинар на 20.07.2020 г. от 14:00 часа

На 20 юли 2020 г. (понеделник), от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ  Христо Тончев ще изнесе семинар на тема:

"Квантово случайно обхождане".

Резюме:
На семинара ще бъде разгледано квантовото случайно обхождане. То е квантов аналог на класическото и е основа на много квантови алгоритми. Конструктивната и деструктивната интерференции на вълновите функции за различните обхождания, стигащи до една и съща позиция, води до качествено различно поведение от класическото. Ще бьде разгледан и квантовия криптогравски протокол, базиран на произволното обхождане по окръжност, като приложение на квантовото случайно обхождане.

 

Поканват се всички интересуващи се.