Семинар на 20.07.2020 г. от 13:00 часа

На 20 юли 2020 г. (понеделник), от 13:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ  Деница Стайкова ще изнесе семинар:

"Въведение в машинното обучение".

Резюме:
През последните години машинното обучение намира приложение във все повече области на науката. В този семинар ще бъде направено кратко въведение в машинното обучение, ще бъдат представени основните идеи и някои приложения на различни алгоритми използващи машинно обучение (надзиравано и ненадзиравано обучение, невронни мрежи, търсене на аномалии), както и безплатните софтуерни пакети - Octave, NumPy, TensorFlow. Семинарът се базира на курсовете на Andrew Ng "Machine Learning" и "Neural Networks and Deep Learning".

 

Поканват се всички интересуващи се.