Семинар на 12.03.2020 г.(отменен!)

На 12 март 2020 г., от 15:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще бъде проведен семинар в рамките на Център за компетентност "Квазар" на тема:

"Интерферометър на Майкелсон (2): можем ли да подслушваме платформата Clavis3 без да ни забележат?".

Докладва: доц. Михаил Стоилов от ИЯИЯЕ.

 

Поканват се всички интересуващи се.

P.S.: семинарът може да бъде отложен при усложняване на епидемологичната обстановка.