Семинар на 05.03.2020 г.

На 5 март 2020 г., от 15:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще бъде проведен семинар в рамките на Център за компетентност "Квазар" на тема:

"Интерферометър на Майкелсон: принцип на действие на детекторната система на платформата Clavis3 доставена в ИЯИЯЕ-БАН за нуждите на ЦК "Квазар" ".

Докладва: доц. Николай Николов от ИЯИЯЕ и гл. ас. Димитар Недановски от ИЯИЯЕ.

 

Поканват се всички интересуващи се.