Семинар на 23.01.2020 г.

На 23 януари 2020 г., от 15:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще бъде проведен семинар в рамките на Център за компетентност "Квазар" на тема:

"Лавинни фотодиоди: особености и принцип на действие на детекторната система на платформата Clavis3 доставена в ИЯИЯЕ-БАН за нуждите на ЦК "Квазар" ".

Докладва: доц. Михаил Михайлов от ИЯИЯЕ/Квазар.

 

Поканват се всички интересуващи се.