Семинар на 09.01.2020 г.

На 9 януари г. от 11:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ Григори Матеин ще изнесе доклад на тема:

Coherent One-Way Protocol - принцип на работа на платформата Clavis3 на швейцарската компания ID Quantique, доставена в ИЯИЯЕ-БАН в рамките на Центъра за компетентност "КВАЗАР"

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.