Семинар на 26.11.2019 г.

На 26 ноември 2019 г., от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои семинар, на който доц. д-р Иван Русков (Лаборатория “Неутронни данни и ядрено-физични изследвания” на ИЯИЯЕ-БАН) ще изнесе доклад на тема:

"Проект ТАНГРА: Многодетекторни системи за изследване на неутронно-индуцирани ядрени реакции в ЛНФ-ОИЯИ."

Анотация:
Семинарът е посветен на разработката и използването на многоцелеви, компактни, преносими, многодетекторни системи за изследване на ядрени реакции, предизвикани от 14 МеВ “белязани” неутрони с важни за ядрената наука и техника изотопи. Научните изследвания се извършват в рамките на международния научноизследователски проект ТАНГРА, съгласно Протокол за съвместна научноизследователска дейност между ИЯИЯЕ-БАН (София, България) и ОИЯИ (Дубна, Русия).

 

Поканват се всички интересуващи се.