Семинар на 09.10.2019 г. от 13:00 часа

На 09.10.2019 г. от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление „Теоретична и математическа физика“ за отчисляване от докторантура на Петър Младенов Данев (докторант на самостоятелна подготовка към ИЯИЯЕ-БАН) на тема:

"Прецизна спектроскопия на леки атомни и молекулни системи".

Научен ръководител: проф. дфн Димитър Бакалов.

 

Поканват се всички интересуващи се.