Семинар на 09.10.2019 г.

На 09.10.2019 г. от 10:30 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление „Ядрена физика“ за отчисляване от редовна докторантура на Павел Насков Павлов (Редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН) на тема:

"Експериментално изследване структурата ядра в масовата област А=30 чрез използване на Доплерови методи за определяне на времена на живот".

Научен ръководител: проф. д-р Димитър Тонев.

 

Поканват се всички интересуващи се.