Семинар на 26.09.2019 г.

На 26 септември 2019 г., четвъртък, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която Иван Тодоров ще изнесе доклад на тема:

"Simplicity III conference, September 9-12, Perimeter Institute for Theoretical Physics".

Резюме:
Общи впечатления от една малка нестандартна конференция във Ватерло, Канада, докладите на която могат да се видят (и чуят) на сайта: http://pirsa.org/C19044.
Ще се спра по-подробно на докладите на Latham Boyle и Shane Farnsworth, както и на някои дискусии. Колоквиумът на Gerаrd 't Hooft, за който също ще спомена, се основаваше на неговата статия: https://arxiv.org/abs/1904.12364.

 

Поканват се всички интересуващи се.