Семинар на 11.07.2019 г.

На 11 юли 2019 г., четвъртък, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която Милен Якимов (Луизиана, САЩ) ще изнесе доклад на тема:

"Квантови К-матрици".

Резюме:
Квантовите К-матрици са свързани с (квантови) симетрични пространства така както квантовите R-матрици са свързани с алгебрите на Хопф. Те са решения на така-нареченото "reflection equation" както R-матриците са решения на уравнението на Янг-Бакстър. К-матрици се използват в различни области на математическата физика и математиката, например физични теории на многообразия с нетривиална граница, представяния на тензорни категории, и други. Един от основните проблеми по тях е да се намери обща конструкция на такива от квантови двойки като конструкцията на Дринфелд за R-матрици. В доклада ще направим общо въведение в областта и ще разкажем за разрешение на този проблем. Доклада е по съвместна работа със Стефан Колб (Нюкасъл).

 

Поканват се всички интересуващи се.