Семинар на 25.06.2019 г.

На 25 юни 2019 г. /вторник/, от 15:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на тема:

"Цифрова среда за обучение по ядрена физика"

Лектори от ОИЯИ-Дубна: проф. Ю. Панебратцев, Кс. Клыгина, П. Семчуков

 

Поканват се всички интересуващи се.