Курс от лекции на 21.02.2019 г.

Единадесетата лекция на д-р Петко Ал. Николов от курса по "Алгоритми и ефективна изчислимост" (с коментари към математична логика и изкуствен интелект) ще се състои на 21 февруари 2019г. /четвъртък/, от 10:15ч. /до 12:00ч/ в зала 300 на ИЯИЯЕ.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.