Семинар на 22.01.2019 г.

На 22 януари 2019 г., от 12:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която Марина Гарчева (Професор по нуклеарна медицина) ще изнесе доклад на тема:

"Циклотронни продукти: приложение в нуклеарната медицина".

 

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.