Семинар на 29.01.2019 г.

На 29 януари 2019 г. /вторник/, от 15:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на лаборатория „Теория на елементарните частици“ за отчисляване от редовна докторантура на Калин Каменов Маринов (Редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН) на тема:

"Разширени теории на гравитацията и приложения към физиката на неутронни звезди".

Научен ръководител: чл.-кор. Емил Нисимов

 

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят семинара.