Семинар на 05.12.2018г. от 11.00 ч.

На 05.12.2018г. /сряда/ от 11.00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар пред разширен състав на Експертния съвет по направление Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика за предзащита на докторска дисертация на тема:

"Изследване състоянието на метала от корпус на реактор тип ВВЕР-1000"
на задочен докторант инж. Людмил Николаев Неделчев.

Научен ръководител: доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ-БАН)

Научен консултант: проф. ктн Димитрий Юрьевич Ерак (НИЦ «Курчатовский институт», Москва)

Поканват се всички интересуващи се.
От Ръководството на Експертния съвет.