Курс от лекции на 15.11.2018 г.

В рамките на договор ДН 18/3 с ФНИ „Алгебрични методи в квантовата теория на полето и квантовата информатика“ ще бъде прочетен курс от лекции от д-р Петко Ал. Николов на тема:

"Алгоритми и ефективна изчислимост" (с коментари към математична логика и изкуствен интелект).

 

Първата лекция ще се състои на 15 ноември 2018 г. /четвъртък/, от 10:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят лекцията.