Общоинститутски семинар на 13.07.2018г.

 

На 13 юли 2018г. /петък/ от 10:30 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на тема:

„Разпределена компютърна инфраструктура в ОИЯИ ”.

 

Докладва: Проф. дтн Вл. В. Коренков - Директор на ЛИТ, ОИЯИ-Дубна.

 

Поканват се всички интересуващи се.