СЕМИНАР на 13.03.2018г.

 

На 13 март 2018 г. /вторник/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Експертния съвет на направление „Ядрена физика” за предзащита на дисертация на докторант на самостоятелна подготовка Петър Кирилов Живков на тема:

"Изчисляване параметрите на масивна електроядрена система с дълбоко подкритична уранова мишена".

Научен консултант: чл. кор. дфн Ч.Стоянов.

 

Поканват се всички интересуващи се.

От Ръководството на Експертния съвет.