Семинар на 08.02.2018 г. от 11:00 ч.

 

На 8 февруари 2018 г. /четвъртък/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление Ядрена физика за отчисляване от докторантура на редовен докторант Константин Георгиев Шегунов на тема:

"Description of ground states in deformed nuclei".

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Тонев.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.