ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР на 17.01.2018г

На 17.01.2018г. /сряда/ от 11,00 часа в зала 300 ще се проведе Общоинститутски семинар на тема:
„Нови подходи в теорията на GPS – междуспътникова комуникация в гравитационното поле около Земята“

Докладва: Богдан Димитров (служител на ИЯИЯЕ)

Поканват се всички интересуващи се.

От Ръководството на семинара