Семинар на 14.12.2017 г.

 

На 14 декември 2017 г. /четвъртък/, от 15:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Експертния съвет по Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика за предзащита на докторска дисертация на редовен докторант Пламен Иванов Иванов на тема:

"Реакторно-физични пресмятания за изпробване на изчислителни модели".

Научен ръководител: доц. д-р Никола Колев

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.