Семинар на 7.12.2017 г.

 

На 7 декември 2017 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Кирил Христов ще изнесе семинар на тема:

"Топологични теории на полето и холографска дуалност".

Резюме:
Доклада има за цел въвеждане в проблема за намирането на гравитационни решения, чието дуално холографско описание отговаря на топологични квантови теории на полето (ТКТП). Първо ще резюмирам накратко видовете ТКТП от тип на Уитен, произлизащи от така наречената техника на топологичния туист. Ще дискутирам най-простия двумерен пример върху Риманова повърхнина, илюстрирайки главните свойства и предизвикателства пред дефинирането на холографската дуалност. След това ще се фокусираме върху четиримерната SU(N) суперсуметрична теория на Янг-Милс в границата N >> 1 и нейните три вида добре изучени топологични туиста. При някои допълнителни условия ще покажа експлицитни гравитационни решения, даващи холографски предвиждания за наблюдаемите величини в топологичните видове Янг-Милс.
Литература:
Edward Witten, "Topological Quantum Field Theory", Commun.Math.Phys. 117 (1988) 353.

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.