Семинар на 06.12.2017 г.

 

На 6 декември 2017 г. /сряда/, от 14:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на Експертния съвет по Направление Ядрена физика за отчисляване от редовна докторантура на Живко Кръстев Стоянов (Редовен докторант към ИЯИЯЕ) на тема:

"Properties of dense stellar matter in superstrong magnetic fields".

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Тонев

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.