Семинар на 6.12.2017 г.

 

На 6 декември 2017 г. /сряда/, от 10:30 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се проведе семинар на направление Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика, на който доклади ще изнесат:

1. Доц. д-р Иван Русков
Доклад на тема: "Делене на Np-237 с неутрони - необходимост, предизвикателство, възможност".
2. Физ. Димитър Грозданов
Доклад на тема: "TANGRA - системи за фундаментални и приложни ядрени изследвания с 14 МеВ-ни неутрони".

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.