Семинар на 09.11.2017 г.

 

На 9 ноември 2017 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Боян Обрешков ще изнесе семинар на тема:

"Генериране на високи хармонични от изолатори облъчени със силно лазерно поле".

Резюме:
Генерирането на високи хармонични от обемни изолатори в електрично поле на мощен фемтосекуден лазерен импулс е изследвано от числени решения на нестацинарното уравнение на Шрьодингер в приближение на независими частици, и с приближени полу-класични методи, чрез които процеса на генерация е възможно да се моделира на основата на класични траектории на ускорено движещи се електрони и дупки. Изведен е приближен израз за максималната енергия на излъчените хармонични фотони като функция на интензитета на електричното поле, в съгласие с експериментално определени закономерности. Установени са разлики в спектрите на генериране на хармончини от изолатори и газ от атоми.
Литература:
- S. Ghimire et al, "Observation of high-order harmonic generation in a bulk crystal", Nature Phys. 3, 381 (2011).
- G. Vampa et al, "Semiclassical analysis of high harmonic generation in bulk crystals", Phys. Rev. B 91, 064302 (2015).
- G. Ndabashimiye, "Solid-state harmonics beyond the atomic limit", Nature 522, 462 (2016).
- G. Vampa and T. Barbec, "Merge of high harmonic generation from gases and solids and its implications for attosecond science", J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 50 (2017).
- K. Hansen et al, "High-order harmonic generation in solid slabs beyond the single active electron", arXiv:1710.04564 (2017).
- I. Floss et al, " Ab-initio multi-scale simulation of high-harmonic generation in solids", arXiv:1705.10707 (2017).

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.