Семинар на 21.09.2017 г.

 

На 21 септември 2017 г. /четвъртък/, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ Иван Тодоров ще изнесе семинар (увод към доклада на Антон Алексеев на 28 септември по работата [ACM]) на тема:

"За двумерния квантов Янг-Милс".

Резюме:
Двумерният модел на неабелова калибровъчна теория е решен от А. Мигдал още през 1975. Той събужда интереса на математични физици (Блау и Томсон, Уитен) в началото на 1990-те. Ще направя кратък обзор, който се базира на глава 3 от лекциите [CMR].
Литература:
[ACM] A. Alekseev, O. Checkers, P. Mnev, Wilson surface observables from equivariant cohomology, JHEP 11 (2015) 093; arXiv:1507.06343v3 [hep-th].
[CMR] S. Cordes, G. Moore, S. Ramgoolam, Lectures on 2D Yang-Mills theory, equivariant cohomology and topological field theories, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 41 (1995) 184; hep-th/9411210 (247 pages).

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят сбирката.